(Eind oktober 2014) Enthousiaste kandidaat uit Talentenportaal bij METAL aan de slag.